Zayıflamanın yolu şubesi elazığ


1997 yılı nüfus sayımına göre 12.153`ü merkezde olmak üzere toplam nüfusu 30.212`dir.Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu, ajuster et mesurer les publicités et offrir une expérience plus sûre.Urartular`dan sonra bölge Medler`in, daha sonra Persler`in ve Romalılar`ın eline geçmiştir.Bölge Roma Döneminde Sasaniler`le Doğu Romalılar arasında tampon bölge haline gelmiştir.İnşaat yapımı kazılarında çanak - çömlek ve süs eşyalarının içinde bulunduğu mezarlara rastlandığı dikkate alınırsa, tarih öncesi değişik kavimlerin burada yaşadığı, höyük üzerine kurulmuş bir köy olduğu anlaşılmaktadır.Pour en savoir plus, notamment sur les moyens de contrôle disponibles, consultez la Politique d’utilisation des cookies. İlçenin bugün itibariyle 2 bucağı, 88 köyü, 5 mezrası bulunmaktadır.En cliquant sur le site ou en le parcourant, vous nous autorisez à collecter des informations sur et en dehors de Facebook via les cookies.Yine ilçe merkezinde Kalecik Barajı Çamlığı, Beyaz Çeşme Mesire Yeri, Güzelbaba Ormanı yaz aylarında halkın rağbet ettiği dinlenme yerleridir. İlçenin en eski yerleşim merkezi, Osmanlı dönemindeki Ohi Bucağı`na bağlı Tepe Köyü`dür.

İlk çağda Hitit ve Urartuların bölgeye hakim oldukları bilinmekte ise de, buralarda onlara ait önemli eserlere rastlanmamıştır."Doğu illeri ve Varto Tarihi" adlı eserde Karakoçan çevresindeki aşiretlerin Horasan`dan geldikleri, Hormek aşiretinin Harzem Türkleri`nden olduğu yazılmaktadır.Selçuklu Komutanı Türkmen Çubuk Bey 1107 tarihinde Harput, Palu, Çemişgezek, Arapkir ve Eğin`i zaptederek Karakoçan ve çevresini de hakimiyetine almıştır.Arap - Bizans, Arap - İran ve Arap - Türk savaşlarında savaş bölgesi olması sebebiyle Karakoçan ve çevresi bahsi geçen savaşların doğurduğu sonuçlardan nasibini almıştır.Ömer Devrinde komutan Halid bin Velid tarafından Kiğı`nın ve dolayısıyla Karakoçan`ın da fethedildiğini belirtmektedir.