Silikon ile mastik arasındaki fark eşitse


Sonneborn NP1 poliüretan mastik de Chemrex firmasını tarafından çıkartılan bir üründür. Bu tip poliüretan mastikler havanın nemi ile kürleşirler.Başlıca global poliüretan hammade ve yardımcı madde üreticileri Bayer, Elastogran, Dow Chemical, Huntsman, Air Products and Chemicals, Incorez ve Borchers firmalarıdır.Buradan da anlaşılacağı üzere iki ayrı kısım olarak bulunurlar.Bu reaksiyonda stokyometrik olarak poliizosiyanatın fazlası kullanılır. NCO poliizosiyanattaki izosiyanatı OH da polialkoldeki OH grubunu temsil ettiğinden teorik olarak bu oran NCO/OH 1 olmalıdır.Bugün dünyada mastik konusunda üretim yapan çeşitli firmalar vardır. Önemli Poliüretan Mastik üreticilerinden biri de alman asıllı Sonneborn kardeşler tarafından 1903 yılında ABD'de kurulmuş olan Chemrex firmasıdır.Poliüretan Mastik üretiminde yeterli elastikiyeti sağlamak için yüksek molekül ağırlıklı (uzun zincirli) polialkoller kullanılır.Poliüretan Mastik üretiminde kullanılan hammaddeler polioller, poliizosiyanatlar, zincir genişleticiler (chain extenders), katalizatörler,solventler, pigmentler, dolgu maddeleri, yapışma artırıcılar (silanlar, titanatlar) ve yardımcı katkılardır.Toluen diizosiyanatın 2,6-TDI ve 2,4-TDI olmak üzere iki izomeri vardır.Alifatik poliizosiyanatlardan ise poliüretan mastik üretimi için önemli olan IPDI (isophoronediisocyanate)dır .Tek komponentli poliüretan mastikler neme karşı silikon mastiklere göre çok daha hassastırlar ve bunun içindir ki tek komponentli ve havadaki nem ile kürleşen silikon mastikler plastik (yüksek yoğunluklu polietilen) kartuşlarda ambalajlanmalarına karşın tek komponentli poliüretan mastikler alüminyum kartuşlarda veya alüminyum folyo lamine edilmiş sosis şeklinde ambalajlarda saklanırlar.Pratik olarak bu tip prepolimerlerde NCO/OH = 1.8 ile 2.2 arasındadır.