Diyet tıptaki adı


Sugihara Japonya gibi Doğu toplumlarında ise divertikülozis’in % 70 oranında kalın bağırsağın sağ kısmında kaynaklandığını belirlemişlerdir. Bağırsağın kas tabakasına damarların girdiği noktalarda divertiküller gelişir. The Scientific Committee of the European Association for Endoscopic Surgery. Bağırsak divertikülü hastaları % 10-25’i yaşam süreleri boyunca ortalama bir divertikülit atağı geçirirler ve aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar. Şiddetli alt sindirim sistemi kanamalarının % 30-50’si bağırsak divertikülü nedeni ile gelişir. Aşağıdaki belirtiler dışkılama ve gaz çıkartma sonrasında geriler. Kanamanın çok yoğun ve hızlı olması durumunda hastaya kan nakli gerekebilir, aksi takdirde hasta şoka girer. Genelde bağırsak divertikülü olan kişilerin ise % 50’sinde obezite sorunu olduğu bildirilmektedir. Diverticular disease of the colon: New perspectives in symptom development and treatment. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara ise ‘divertikülozis koli’ veya bağırsak divertikülozisi adı verilir. Diagnosis and treatment of diverticular disease: results of a consensus development conference. Computed tomography in acute left colonic diverticulitis. Bol lif ile beslenen bağırsak divertikülü oranı çok azalmaktadır, bu oran İran’da % 1 ve Nijerya’da % 2 olarak belirlenmiştir. İngiltere’de yaptıkları çalışmada bağırsak divertiküllerinin, Genel Cerrahi kliniği’nde yatan hastalar içinde % 0.1’i oluşturmalarına karşın, tüm harcamalar içinde maliyetin % 5’ini oluşturduğunu belirlemişlerdir. Batı toplumlarında, 40 yaş altında % 5-10 sıklıkta, 50 yaş üzerinde % 30 sıklıkta, 70 yaş üzerinde % 50 sıklıkta ve 85 yaş üzerinde % 66 sıklıkta kalın bağırsak divertikülleri görülür. Gençlerde belirlenen divertiküler hastalık sorununun % 90 oranında obezite sorunu olan kişilerde görüldüğü belirlenmiştir. Kalın bağırsağın divertiküler hastalığı ne sıklıkta görülür? Position of the American Dietetic Association: Health implications of dietary fiber.