Osmanlıda cilt bakımı hastane


Mantal ve fiziksel olmak üzere 2 çeşit medyum vardır.Bu radyasyonları değişik mesajlar şeklinde biz bedenlilere iletebilmektedir. Fizik ve eterik dünyalar arasında bağ görevi görürler yani,ruh yada öte alem ile haberleşmeyi sağlayan kimselerdir. Bu enerji fizik plandan ayrılmış olanların düşüncelerini ve işlerini içinde bulundurmaktadır.Rehber varlıklarımız bize hayatımızın sonuna kadar koruma ve yardım amacıyla rehberlik etmektedirler.Bazı medyumlar ilettikleri haberin daha açık olması için kristal küre,fincan,şahsın avuç içi gibi araçlar kullanabilirler.Bu yolların herbirinde tenleşme, gelişme ve tenleşmeden kurtulma aşamaları yeralır.Parapsikologlar medyumluk yeteneğinin,evrensel eterden yansıyan tesirlerin algılanmasıyla bağlantılı olarak,gayrı-şuurdaki güçlerin bir sonucu olduğunu söylerler.Ölüm gerçekleştiği zaman ruh bedenden sıyrılır ve tenleşmeden kurtulunmuş olur ama ruh kendisini dünyasal alanlarda esir tutan perisprit ile kuşatılmış haldedir.İspiritizmacıların anlayışına göre insan ruhu bir maddi olan ve “perisprit” denen evrensel akışkandan doğan iki kısımdan meydana gelir.Hayatımız boyunca bedenli oldukları zamanlarda bize yardım edenlerin,bedensiz hale geçtikleri zaman da bu ilgilerini sürdüreceklerini kabul etmek hiç de zor değildir.