Sirkeli su selülit vikipedi


Bağırsak düğümlenmesi olarak bilinen durum özellikle kalın bağırsağın kendi etrafında düğümlenmesi şeklinde oluşur.Kalın bağırsak tıkanıklığının % 60'ı tümörler, % 15'i divertikülit ve volvulus nedeni ile ve daha çok yaşlılarda görülür.Chron hastalığı (bağırsakların inflamatuar hastalığı) da bağırsaklarda, özellikle ince bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir.Bağırsak tıkanmalarının yalaşık % 80'i ince bağırsak seviyesinde, yaklaşık % 20'si kalın bağırsak seviyesindedir.Bağırsak tıkanıklığı ince bağırsaklarda ve kalın bağırsaklarda görülebilen bir durumdur.Hastanelerin acil servislerine akut karın ağrısı nedeni ile yatırılan hastaların % 20'sini bağırsak tıkanıklıkları oluşturur.Strangüle bağırsak tıkanıklığı : Bağırsak duvarının beslenmesini mezenterik damar tıkanıklığı ile seyreder. Bağırsak tıkanıklığı genellikle mekanik ve paralitik olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılır.Bunun dışında fıtıklara bağlı bağırsak tıkanması, bağırsak düğümlenmesine bağlı bağırsak tıkanması, tümörlere bağlı bağırsak tıkanması, metabolik hastalıklara bağlı bağırsak tıkanması, kullanılan ilaçlara bağlı bağırsak tıkanması, vasküler bozukluklara bağlı bağırsak tıkanması, divertikülit nedeni ile bağırsak tıkanması, volvulus nedeni ile bağırsak tıkanması, bezoarlara bağlı bağırsak tıkanması meydana gelir.