Selülit nedir ios 8 bilgi


Selülitin de lipödemin de başlangıç noktası aynıdır: Karın, kalça ve uyluk bölgelerinde kan ve lenf dolaşımının yavaşlayarak proteinden zengin bir ödeme yol açması ve bu ödemin yağ hücrelerinde düzensiz büyümelere sebep olması.Bir ailenin birden fazla kadın ferdinde görülme riski oldukça yüksektir. Kadınların % 80-90‘ını etkileyen selülit aslında tıbbi bir terim değildir, hatta uzmanların çoğu tarafından var olduğu bile kabul edilmez.Bacağın alt kısmında biriken yağ dokusu ayak bileğinden ayağa sarkan halka şeklinde bir şişliğe sebep olabilir.Lipödemin derecesi hastadan hastaya farklılık gösterir. Bazı hastalarda çok hafif seyreden bu durum, bazı hastaların yürümesini engelleyecek boyutlara ulaşabilir.Selülitin evreleri şunlardır: Evre 0 (selülit yok): Ayakta ve yatar pozisyonda gamzelenme yok, portakal kabuğu görünümü yok Evre 1: Ayakta ve yatarken gamzelenme yok, sıkıştırma testi ile portakal kabuğu görünümü var Evre 2: Gamzelenme ayakta var, yatar pozisyonda yok Evre 3: Gamzelenme hem ayakta hem yatar pozisyonda var Ancak bazı kadınlarda bu gamze ve düzensizlikler, lipödem veya lipodistrofi olarak adlandırılan, vücudun alt yarısında anormal yağ depolanmasıyla karakterize, genetik ve ilerleyici bir hastalığın ilk bulguları olabilir.Bu genetik hastalık hemen daima kadınlarda görülür ve genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar.Üst kısım ince olmasına rağmen yağlar bel ile ayak bileği arasındaki bölgelerde birikirler. Ancak kilo vermeyle bu bölgelerdeki yağlanma azalmaz, kilo kaybı vücudun üst kısmından olur.Ancak düzensiz beslenme, hareketsiz bir yaşam, sigara ve alkol tüketimi selülit oluşumu ve ilerlemesi için risk faktörlerdir.Lipödemde biriken yağlar, dolaşımı daha da yavaşlatarak daha fazla yağ birikmesine sebep olan bir kısır döngüye yol açarlar.Hormonal faktörler de selülit oluşumunda etkilidir, çünkü selülit kadınlarda genellikle ergenlik, gebelik ve menapoz gibi hormonal değişiklik dönemlerinde ortaya çıkar.Selülit, düzenli egzersiz ve dengeli beslenen kadınlarda dahi ciltaltı yağ dokusunda oluşan karmaşık fizyolojik değişimler sonucunda ortaya çıkabilir.Bacaklarda öğleden sonraları artan şişlik gece uykuda azalır.Özellikle bacaklarda belirgin bir ağrı söz konusudur.Yaşlanma da, derinin kalınlık ve gerginliğinde azalmaya yol açtığı için selülit sebebi olabilir.

Erken evrelerde, yağ birikintilerinin sebep olduğu küçük nodüller oluşur.İleri evrelerde, bu yağ birikintileri büyüyerek lobüllere, yani deriden yanlara sarkan büyük yağlı dokulara dönüşür. Çünkü özellikle kadınların uyluk ve kalçalarındaki yağ dokularında “portakal kabuğu görünümünde” düzensizliklerle kendini gösteren bu durum, gerçek bir patoloji olmayıp kişinin genetik yapısı, derinin doğal yaşlanması ve hayat tarzındaki değişiklikler sonucu ortaya çıkar ve sadece estetik kaygılara sebep olur.Yaygın inanışın aksine obesite ve selülit arasında bir bağlantı yoktur, zayıf kadınlarda da sıkça görülür.Bu hastalığa hormon bozuklukları ve bazı kronik hastalıklar da sebep olabilir. Lipödemin erken evrelerinde vücudun üst tarafı çok ince olabilir.Lipödemi selülitten ayıran ise genetik olarak aktarıldığı için ailenin birçok ferdinde görülebilmesi, ergenlik döneminden itibaren daha erken yaşlarda başlaması, ilerleyici ve klasik tedavi yöntemlerine dirençli olmasıdır.