Zayıflamak beyinde bitiyor uyarısı


Bir başka deyişle leptin bir çeşit nöro-endokrin sinyal rolünde oynayıp vücudu aşırı yağlanmadan koruyor. Cumhur Taş, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları anlattı. Dünyada nörobilim alanındaki gelişmelerin son yıllarda giderek ivme kazanması ile birlikte, beynin bilinmezlerini keşfetmek ile ilgili umutlarımız her geçen gün artmaktadır. Taş, şunları söyledi: “İnsan beyni, düşünce, duygu, algı, bellek ve dışarıya yansıyan davranışlarımızın temel kaynağıdır.Rockefeller Üniversitesinden araştırmacılar yağ dokularının çevresel sinirler ile çevrelendiğini ve bu sinirlerinin uyarılması ile vücuttaki yağların yakımının başlanıldığını gözlemlediler.Temel olarak bu hormon gıda alımımızı ve metabolizmasını düzenliyor.Ama şu ana kadar sinirler ve yağ dokuları arasındaki bağlantılar tam olarak aydınlatılamamıştı. Domingos, yaptıkları çalışmada yağ dokularını sarmalamış sempatik sinir hücrelerini gözlemlediklerini ve gelişen yeni görüntüleme teknikleri ile özellikle yağ hücrelerinin sempatik sinirlerin uç noktaları tarafından sarmalandığını belirtiyor.Bu başlık altındaki yapılan çalışmalarda temel amaçlar; disiplinler arası çalışmalar ile şimdiye kadar beyin araştırmalarında yaşanan sınırlılıkların üstesinden gelmek, en aşağıdaki genden en üstteki bilişsel kapasiteyi kadar beyni tüm dinamikleri ile anlamak, araştırmacıların kullanımına açık veri-tabanları oluşturmaktır.Leptin, Beyin’e vücutta ne kadar yağ olduğunu rapor ediyor.Bu sinirler olmadan leptin hormonun fonksiyonlarını sürdüremediği de gözlemlendi. Bizi birbirimizden ayırt ettiren ve biricik kılan özelliklere sahip olmamızı sağlar.Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü Celldergisinde yayınlanan bu çalışma obezite tedavilerinde umut verici bir gelişme olarak görülüyor.Bölgesel olarak bu sinirlerin ışıkla aktivite edilmesi ‘nöroepinephrine’ salgılanmasını tetiklediği ve bunun sonucunda yağların yakımının başlanıldığı görüldü.Fakat şu ana kadar beyin tarafından gönderilen sinyallerin oluşan yağ dokularının yakımında nasıl bir rol aldığı bilinmiyordu.Leptin hormonunun az salgılanması iştah açılmasına neden olurken; fazla salgılanmasında ise iştahın kapanmasına ve yağ dokularının yakılmasının başlanmasına neden oluyor.

Bu gözlemden sonra araştırmacılar yeni gelişen optogenetik teknolojiler ile deney farelerinin bu bölgedeki sinirlerini ışıkla kontrol edebilecekleri düzenekleri kurdular.Araştırmacılar özellikle leptin hormonlarının duyarlılığının yitirildiği hastalarda, sinirsel eksenli tedavilerin üretilmesi adına bu buluşun önemli bir yer teşkil ettiği, belki de yakın bir gelecekteoptogenetik uygulamalarının klinikte daha yaygın hale gelmesi durumunda şişmanlık sorununun bölgesel sinirlerin ışıkla uyarılmaları ile tarihe karışacağını ön görüyorlar.Kilo alımı leptin adı verilen bir hormon tarafından kontrol ediliyor.Üsküdar Üniversitesi’nin bu proje kapsamında beyni anlamaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüğünü belirten Yrd. ABD’nin “Beyin İnisiyatifi” çağrısı kapsamında beyin araştırmalarına verdiği ekonomik destek ile beyni ve insanı anlamada, bilinmeyenlerini çözümlemekte tüm dünyaya öncülük etmiştir.Yağ dokularının %20-25’lik bir kısmı vücutta enerji deposu olarak kullanılıyor. Friedman ve çalışma arkadaşları yağ miktarını belirleyen yağ hücrelerinin ürettiği leptin hormonunu keşfettiler.