Ff beslenme ve diyetetik ygs2


YAŞLI BAKIMI PROGRAM BİLGİLERİ Tarihçe Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ek yerleştirme ile eğitime başlanmıştır.Geçmişimiz ve de geleceğimiz olan yaşlılarımızın ilgi ve güvene gereksinimi vardır.Ölçme ve Değerlendirme Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 şeklindedir. Yarı yıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır.Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSYS puanına göre yerleştirilebilmektedirler.İstihdam Olanakları Gelişen ve değişen Türkiye’de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal değişimler ailelere çocuk bakımı sorunlarının yanı sıra yaşlı bakımı sorunlarını da getirmiştir.Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.Yaşlı bakımı meslek elemanları, bedensel, manevi ve sosyal kayıpların yaşandığı yaşamın üçüncü dönemindeki ana ve babalarımızın, erken emekliye ayrılan çalışanlarımızın yaşlılığa hazırlanmasını, sorunları ile baş edebilmesini öğrenmelerini, yaşam sevincini ve üretkenliğini sürdürmelerini ve yaşama onurlu bir şekilde devam etmelerini sağlarlar.Kazanılan Derece Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yaşlı Bakımı alanında önlisans diploması verilir.Programı bitiren öğrencilerimiz; Yaşlı Hizmetleri Bakımı Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazandırma, aynı zamanda yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşmuş sağlık teknikeri olarak mezun olmaktadırlar.Yaşlı Hizmetleri Bakımı programından mezun öğrenciler, resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, kamu sağlık kuruluşlarının geriatri servislerinde, yaşlı bakım yurtları, huzurevleri, yaşlılar kulübü, yaşlı dinlenme evleri, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.Bu kurumlar nitel ve nicel özellikleri ile ülkemiz yaşlı ve de sağlık sorunları olan popülasyona hizmet vermede oldukça yetersizdir.Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır.Ülkemizde yaşlı bireyin sağlık-sosyal güvencesine yönelik yasal ve kurumsal destekler oldukça yetersizdir.Mezuniyet Koşulları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DD vb. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.