Sekiz kilo nasıl verilir ümraniye


Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım (t TMU - repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) Tedavisi, Türkiye'de ilk kez kuruluşumuz olan Memory Center tarafından psikiyatrik amaçla uygulanmış, hastane ve polikliniklerimizde uygulanmaya devam edilmektedir.Kapasitörler de tutulan enerji ile manyetik alan oluşturulur.Karşı tarafta iletken ortam varsa o bölgede bir akım indüklenir.Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda bazı cihazların geliştirilmesini sağladı.Bu cihazlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM ( TMU ) sistemidir.EKT beyine doğrudan elektrik akımı verilerek uygulanır.Coğu kez hasta hafif baş ağrısı ve uyarım uygulanan yerde hafif bir rahatsızlık dışında herhangi bir olumsuz etki hissetmez. 5-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır.