5 kilo yağ vermek qaydasi


: Antrenmanlardan ve yarışmalardan 30-60 dakika önce ilk 4 gün boyunca günde 4 kez 5-6 g (1 tatlı kaşığı) sıvı ile karıştırılarak alınır.Hal-hazırda artıq çəki problemindən çoxları əziyyət çəkir.Əgər çəkinizin artıq olduğunu hesab edirsinizsə, onda ilkin olaraq karbohidratlardan (un və qənnadi məmulatları, kartof, şirin içkilər, şirniyyatlar və s.) istifadə edilməsini minimal həddə qədər azaldın.Normal qidalanmanın və maddələr mübadiləsinin əsas şərti - qida qəbulunun vaxtıdır.Əgər sizin bədən quruluşunuzun tipi astenikdirsə (uzun ətraflar, uzun nazik boyun, nazik sümüklər), onda alınmış nəticəni 10% azaltmaq lazımdır.Bunun üçün adətən aşağıdakı formuladan istifadə olunur: - Boyun uzunluğu 165 sm-dək olarsa, ideal çəki = boyun sm-lə olan ölçüsü - 100 - Boyun uzunluğu 166-175 sm-dək olarsa, ideal çəki = boyun sm-lə olan ölçüsü - 105.Artıq çəki ilə mübarizə aparmamışdan qabaq ideal çəkinizi müəyyənləşdirmək lazımdır.Əgər sizin bədən quruluşunuzun tipi hiperstenikdirsə (iri sümüklər, qısa ayaqlar, enli çiyinlər, enli döş qəfəsi və çanaq sümüyü), onda alınmış nəticəni 10% artırmaq lazımdır.