Rüya tabirleri kilo almak


Keder ve üzüntülü olan bir kimse rüyada çıplak olarak gö­rülse, bu onun, üzüntü ve kederden kurtulacağına işarettir.Fakat bu rüyayı gören kişi, eğer zengin ise onun için bu rüya iyi sayılmaz.Salih (dindar) bir kimse, rüyasında üzerindeki elbiselerini çıkarıp çıplak kaldığını görse, bu rüyası onun için hayır ve menfaat göreceğine ve sıkıntıdan, üzüntüden kurtulup se­lamete ereceğine işarettir.Bir kimse, rüyasında kendisini çıplak olarak gördüğü hal­de etrafındaki insanlardan örtünmek için hiçbir şey iste­mediğini ve onlardan utanmadığını da görse, bu onun hacca (hacılığa) gideceğine işaret olarak yorumlanır.Kötülüklerin içinde olan bu adam için bu rüyası, üzüntü ve kedere dü­şeceğine ve halk arasında rezil-ü rüsva olacağına ve sak­ladığı sırlarının ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır.Aynı rüyayı dindar olmayan, gü­nahlardan sakınıp kendisini korumayan bir kimse görse, bu onun için iyiye ve hayra işaret değildir.Zengin, malını kaybeder, ya da evini satar, başka bir yoruma göre, eşinden ayrılır şeklinde yorumlanır.Bu rüyası, onun, eşinden ayrılacağına işaret olarak tabir olunur.Bir kadın, rüyasında kocasının yanında çırılçıplak soyun­muş olduğunu görse, hayra ve iyiye yorumlanmaz.Kişinin, rüyada avret mahallinin (mahrem yerlerinin) açık olduğunu, başkalarının bakmadığını ve kendisinin de bu durumdan utanmadığını görmesi, iyiye yorumlanır.Rüyasında kendisinin çırılçıplak olduğunu, üzerinde hiç­bir şeyi bulunmadığını, ancak insanların kendisine hiç bakmadıklarını ve kendisinin de bu durumunun hiç far­kında olmadığını gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, gam ve kederi, sıkıntısı varsa, bunlar­dan kurtulup selamete erer, eğer borcu varsa, borcunu ödemek nasip olur ve borcundan kurtulur şeklinde yo­rumlanır.İbadet ehli, dindar olan bir kimse, rüyasında kendisini anadan doğma çıplak olarak görse, bu rüyası onun dindarlığına ve hayır ehli, hayırsever biri olduğuna işaret eder.Rüya sahibi kişinin, bütün dert ve kederlerinden kurtulacağına, eğer hastalığı varsa, ondan da şifa bulup kurtulacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.