Pq haftada 10 kilos spinning


Son versiyonu) seçtiğiniz PDF dosyası buradan yüklenebilir Adobe Acrobat Reader)Alternatif olarak PDF dosyası bilgisayarınıza yüklenecek ve bir PDF okuyucu kullanılarak açılabilecektir.Tedavi iyileştirme potansiyeli sunuyor olsa da, bu pek çok hasta cevap veya sadece genel sağkalım içinde artan bir gelişme görünmüyor hangi zehirli rejimler vardır.Oluşan tümör kürelerinin iki (35 ila 250 mikrometre arasında olabilir) boyutu ve sayısı kültürlenmiş kanser hücrelerinin dökme popülasyonları ya da taze hasat edilmiş ve dijeste tümör ya barındırmıştır CSC aktivitesi gösterir.Cerrahinin potansiyel 'iyileştirilebilir' hastalığı olan hastaların kalan% 10,% 80 5 yıl içinde nüks ölecek.Burada ankrajdan bağımsız koşullarda tümör küre gibi primer insan pankreas CSCS kültürlenmesi için belirli bir metodoloji tarif eder.Mekanik olarak, biz metformin reaktif oksijen türleri (ROS) üretimini arttırmak ve mitokondriyal transmembran potansiyeli azaltarak CSCS ölümcül bir enerji krizi indükler bulundu.Bu tahlili kullanarak, son zamanlarda, metformin seçici pancreat ablates bulunduic CSCS; Daha sonra daha fazla pluripotense ilişkili genler / yüzey markerlerinin azalmış ekspresyonu gösteren ile doğrulanmıştır ve metformin ile muamele edilmiş hücrelerin bir bulgudur.Tersine,-CSCS metformin tedavisi ile elimine değil, tersine çevrilebilir, hücre siklüs hapsinden geçmiştir değildi.Sonuç olarak, mevcut tedaviler tamamlamak ve roman, büyük olasılıkla modelli tedavi yaklaşımları geliştirmek için acil bir ihtiyaç vardır.Preklinik gelişim için son adım olarak, metformin ile kurulan tümörleri taşıyan farelerin tedavi ve sağkalımı anlamlı uzamış bulundu.