Iw beslenme ve diyetetik


Bölümde öğrenim gören son sınıf öğrencileri tez araştırmalarını laboratuvarlarımızda bulunan cihazları kullanarak yürütebilmektedirler.Bölümü bitiren öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve donanımları çalışacakları hastane, kurum ve polikliniklerde başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır.Bölüm öğrencilerine güçlü bir temel eğitim sunmak için üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır.Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne başvuran üniversite personeli, öğrenciler ve diğer kişilere sağlıklı beslenme veya hastalık durumlarında beslenme konusunda tedavi verilmektedir.Beslenme ve Diyetetik Bölümü için tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir.Ayrıca, Türkiye’deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır.Mesleki hizmette, bilimsel verilerin önderliğinde ve etik kuralların benimsendiği, çevreye saygılı, sağlık hizmeti veren, nitelikli, üst düzey mesleki donanıma sahip, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek topluma katkıda bulunmaktır.Derslerde yapılan eleştirel düşünme ve çözüm üretmeye yönelik uygulamalar ile çalışanların karşılaşacakları beslenme ile ilgili sorunlara pratik çözüm sunmaları ayrıca işyerlerine yenilikler getirmeleri de beklenmektedir.Öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir.Bu gibi projeler ve araştırmalarla toplumun beslenme sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ aracılığı ile öğretim görevlileri/üyeleri ayrıca bölümümüz bünyesinde görev alan araştırma görevlileri, bireysel ve toplumsal hizmetler sunmaya başlamışlardır.Buna ek olarak, bilimsel ve güncel bilgilerin paylaşıldığı paneller ve söyleşiler düzenlenerek öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır.6-11 yaş çocukların beslenme alışkanlıkları, süt tüketimi ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi’ konulu araştırmada, Gazimağusa Bölgesi’nde eğitim veren ilkokullardaki çocuklara sağlıklı beslenme ve süt tüketiminin önemi konusunda eğitimler verilmiş, çocukların boy, uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi gibi antropometrik ölçümleri alınmıştır.