Diyetisyenlik mi doktorluk mu online


Süresi içerisinde yapılan başvurular, Özel ve Genel Şartlar çerçevesinde kabul edilecek ve poliçeye giriş tarihleri olarak ilgili olayların gerçekleşme tarihleri esas alınacaktır.Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu, Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına başvurduğunuzda tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan kurum tarafından bize yapılır.Satın aldığınız ürüne ait Anlaşmalı Kurumlar listesinde yer almayan bir kuruma başvurmanız durumunda, aldığınız hizmetin karşılığını öncelikle siz ödersiniz.“Yenileme Güvencesi” adı altında verilen Sigortacı’nın taahhüdü; T. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 28800 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği md.Aksi belirtilmedikçe, sigortanızın süresi 1 yıldır ve poliçenizde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yürürlükte kalır.Yenileme Güvencesi, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna tabidir.Başka bir sigorta şirketindeki poliçenizin bitiş tarihini takip eden 1 ay içerisinde Acıbadem Sigorta’ya başvurmanız durumunda, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre geçiş işleminiz yapılabilecektir.Yeni doğan bebek için sigortaya başvuru, bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir.Kişiye Özel Seçimli Teminatlar, Doğum, Acil Sağlık Sigortası ürünleri (Acil, VIP Acil, seyahat sağlık sigortası ürünleri’nde (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) Yenileme Güvencesi hakkı bulunmamaktadır.Yürürlükte olan poliçenizde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk iki ay içinde plan değişikliği talep edebilirsiniz.Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış haklarınızı gösteren belgelerin ibraz etmesi gerekmektedir.